Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

План роботи районної ради 7 скликання на квартал

ПЕРСПЕКТИВНИЙПЛАН

роботи Липовецької районної ради 7 скликання на І квартал 2019 рік

 

І. Питання, що пропонуються для розгляду

на сесіях районної ради у І кварталі 2019 році

І квартал

1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідальні:постійні комісії районної ради, управління та відділи районної державної адміністрації.

2. Про Єдину комплексну правоохоронну програму Липовецького району на 2019-2021 роки.

Відповідальні: Липовецьке відділення поліції Головного Управління національної поліції у Вінницькій області

постійна комісія районної ради з питань зміцнення законності та правопорядку

3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.

Відповідальні: фінансове управління районної державної адміністрації;

постійна комісія районної ради з питань бюджету.

4. Про інформацію прокурора Липовецького району щодо діяльності органів прокуратури району у 2018 році.

 

ІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

 

І квартал

 

 1. Про забезпечення сталого розвитку територіальних громад та їх об'єднань через реалізацію проектів районного, обласного конкурсів проектів розвитку територіальних громад.
 2. Про стан виконання в районі Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" відповідно до проекту Перспективного плану формування територіальних громад Вінницької області.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

I квартал

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.

 

 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА ТА З ПИТАНЬ РОБОТИ З МОЛОДДЮ, ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 

I квартал

 

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, духовного відродження, охорони материнства і дитинства та з питань роботи з молоддю, фізкультури і спорту.

 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

І квартал

 

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Про роботу лісогосподарського підприємства району щодо підвищення лісистості та озеленення населених пунктів району.

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ

ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ, ГЛАСНОСТІ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ, ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

І квартал

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. Про стан виконання в районі Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" відповідно до Перспективного плану формування територіальних громад Вінницької області.

 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, РОБОТИ З ВЕТЕРАНАМИ

 

І квартал

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 2. Про забезпечення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
 3. Про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

З ПИТАНЬ ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ

 

І квартал

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Про Єдину комплексну правоохоронну програму Липовецького району на 2019-2021 роки.

 1. Про інформацію прокурора Липовецького району щодо діяльності органів прокуратури району у 2018 році.
 2. Про створення (поновлення) груп з охорони громадського порядку та залучення громадськості до участі в охороні правопорядку в населених пунктах району.

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ, КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ТОРГІВЛІ

 

І квартал

 1. Про звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення адміністрацією делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Про хід виконання Комплексної програми реформування системи надання адміністративних послуг у Липовецькому районі на 2018-2020 роки.

 1. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань комунального господарства, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів та торгівлі.

 

ІІІ. Організаційні заходи районної ради, президії, постійних комісій, виконавчого апарату районної ради

 1. Підготовка і проведення сесій районної ради, засідань президії.
 2. Підготовка і проведення засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.
 3. Робота із депутатськими запитами і зверненнями. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи.
 4. Організація підготовки і проведення в районі Єдиного дня депутата (четвертий четвер кожного місяця), Депутатського тижня (останній тиждень січня). Проведення депутатами районної ради особистих прийомів громадян.
 5. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час проведення Єдиного дня депутата, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування про вжиті заходи.
 6. Організація підготовки і проведення в районній раді дня роботи депутатів в постійних комісіях.
 7. Організація підготовки і проведення в районній раді нарад, круглих столів, семінарів, інформаційних зустрічей за участю депутатів районної ради, голів постійних комісій, керівників фракцій, керівників органів місцевого самоврядування району.
 8. Висвітлення на офіційному веб-сайті районної радидіяльності районної ради, постійних комісій і депутатських фракцій.
 9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради проектів рішень, рішень районної ради, результатів реєстрації депутатів на пленарних засіданнях, результатів поіменного голосування, протоколів, звукових стенограм пленарних засідань, висновків постійних комісій районної ради, розпоряджень голови районної ради, а також планів, програм, заходів, інших документів та матеріалів відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 10. Участь у підготовці та проведенні навчань депутатів районної ради та посадових осіб місцевого самоврядування району.
 11. Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів.
 12. Надання практичної допомоги комісіям, робочим групам, утвореним районною радою, в тому числі з питань організації та проведення обласних, районних конкурсів, аналізу конкурсних матеріалів.
 13. Вивчення і узагальнення позитивного досвіду організаційної та управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад та його поширення під час проведення семінарів-нарад, круглих столів, інтерв’ю в засобах масової інформації.
 14. Сприяння в роботі обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
 15. Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності районної ради та її органів. Взаємодія із редакцією районної газети "Липовецькі вісті" та електронними засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності керівництва та депутатів районної ради в сесійний та міжсесійний період.
 16. Вивчення досвіду та практики роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
 17. Розгляд листів, заяв, скарг громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування за дорученням керівництва районної ради.
 18. Участь у підготовці матеріалів до відзначення державних та професійних свят.
 19. Забезпечення участі у навчанні депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування у обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за окремим планом).
 20. Аналіз виконання прийнятих рішень сесій районної ради, що знаходяться на контролі в постійних комісіях.
 21. Участь у загальних зборах громадян за місцем проживання.
 22. Виїзди в сільські ради з метою надання практичної допомоги у проведенні звітів депутатів місцевих рад, розробці і прийнятті програм розвитку територіальних громад та вивченню стану виконання рішень Координаційної ради при голові районної ради.
 23. Участь у проведенні виїзних прийомів голови районної ради до територіальних громад району.
 24. Аналіз звернень до районної ради та районної ради до місцевих і центральних органів виконавчої влади та відповідей, які на них надійшли.
 25. Проведення щорічної оцінки виконання посадових інструкцій, обов’язків та доручень працівниками виконавчого апарату районної ради.