Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Президія районної ради

Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

До складу президії ради входять голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, керівники депутат­ських фракцій.

Президія ради діє на основі „Положення про президію”, що затверд­жується радою.